Maturanti
Schools in Macedonia

School: Арсение Јовков-Економско Училиште
Generation: 2001
Class: IV 14
City: Скопје
Хоџа Илир

Хоџа Илир
Head teacher
About class
IV - 14 BIROTEKNIKË 1997 - 2001
Klasa jonë numëron 32 vetë secili e kishte partinë e vet. Të dytët biroteknikë në Maqedoni ishim, klasë fantastike se problemet vetë i zgjidhnim, se si duhet të jeni lamë shembull për në ardhmëri.
Asnjëri prej nesh pa çamçakëz e lëpirëse kurrë nuk rrinte, erë e këndshme kundërmonte dhe kush në klasë hynte I mahnitur dilte.
Edhe pse nuk mësonim, të gjithë profesorët na lavdëronin, duhet pranuar "carica dhe cara" ishim, se të gjithë pas neve vishin. Të gjithë me klasën tonë duan të shoqërohen, se forat më të mira nga ne dëgjohen.
Testet gjithmonë i anulonim, e për përsëritje të gjithë bojkotonim. Kah fundi i vitit gjendja ndryshonte, aty mësimin askush se dëgjonte, po për të gjithë gëzim më të madh nuk ka, se kur dëgjoheshte përshpëritja "zilja ra" Për disa profesorë që s
Јашари Музафет
Јашари Музафет

Ајредини Јетон
Ајредини Јетон

Агуши Јусуф
Агуши Јусуф

Адеми Ерол
Адеми Ерол

Алили Абдула
Алили Абдула

Алиу Мердин
Алиу Мердин

Асани Виљдане
Асани Виљдане

Зенели Исни
Зенели Исни

Ќаили Суат
Ќаили Суат

Ќамуран Рамадини
Ќамуран Рамадини

Мурати Менсур
Мурати Менсур

Рамадани Раман
Рамадани Раман

Рамадани Шејнур
Рамадани Шејнур

Рамуши Енис
Рамуши Енис

Реџепи Лумтурије
Реџепи Лумтурије

Рустеми Фатиме
Рустеми Фатиме

Саити Флорије
Саити Флорије

Синани Фатиме
Синани Фатиме

Сулович Аријан
Сулович Аријан

Тахири Локман
Тахири Локман